Atuty studiów i program

studia menedżerskiestudia menedżerskie
200-lecie Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 r.
Uniwersytet w Warszawie powstał w 1816 r. z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica. Najpierw, w Księstwie Warszawskim, powstały: Szkoła Prawa i Szkoła Lekarska. W 1816 r. car Rosji i król Polski Aleksander I zezwolił na powstanie Uniwersytetu złożonego z 5 Wydziałów: Prawa i Administracji, Lekarskiego, Filozoficznego, Teologicznego, Nauk i Sztuk Pięknych. Dzisiaj UW jest najlepszą polską uczelnią, o międzynarodowym prestiżu. To miejsce magiczne na mapie Warszawy i Polski. UW kształci ok. 33000 studentów i zatrudnia ok. 6800 pracowników.Atuty studiów
dla animatorów kultury:

• Świadectwo ukończenia studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – największej polskiej uczelni humanistycznej, o światowej renomie.•Ww. dokument uprawnia do zajmowania kierowniczych stanowisk w instytucjach kulturalnych i artystycznych w całej Unii Europejskiej.• Wzór świadectwa jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych; Rozporządzenie Dz. U. Nr 103, z dnia 12.10.1993 r.• Doskonała kadra wykładowców Wydziału Zarządzania UW, Wydziału Prawa i Administracji UW, osobistości ze świata kultury, sztuki, nauki, przedstawiciele ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji opiniotwórczych, dziennikarze itp.• Nowatorski program studiów 200 godz. dydaktycznych.• Zajęcia odbywają się przeważnie w co drugą sobotę miesiąca na Wydziale Zarządzania UW oraz w atrakcyjnych instytucjach kultury.• Materiały szkoleniowe w wersji papierowej i e-mailowej.• Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych równolegle na Uniwersytecie Warszawskim.• Zajęcia studyjne: uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach kulturalnych jak koncerty, wernisaże, konferencje itp.• Doskonałe warunki lokalowe: 4 aule, księgarnia, biblioteka, 2 czytelnie, internet, kawiarnie, restauracja, nowoczesna hala sportowa, parking strzeżony.• Obsługa studiów miła i profesjonalna.Serdecznie Państwa zapraszamy!studia menedżerskieimg_1492 image
Program studiów

 

Programowi studiów przyświecają uniwersalne wartości: prawdy, dobra i piękna, wpisane w misję uniwersalizmu będącego dewizą Uniwersytetu Warszawskiego

– uczelni o międzynarodowym autorytecie.

***

W programie nauczania studiów zaakcentowane są

najbardziej poszukiwane przez pracodawców

cechy pracowników: kompetencje i kwalifikacje zawodowe, umiejętności praktyczne, uczciwość,

odpowiedzialność, kreatywność i zaangażowanie.

***

Ramowy program studiów
♦ Formacja organizatorów życia kulturalnego:

• misja menedżera kultury we współczesnym świecie;

• dialog kultur w globalizującym się świecie naglącą potrzebą

i cywilizacją stosunków między narodami i państwami;

• podstawowe zasady etyki menedżerskiej.

♦ Prawo kultury i prawo autorskie:

• ważne ustawy prawne i dokumenty dla twórców

i organizatorów życia kulturalnego;

• zagadnienia prawa autorskiego wobec integracji

Polski z Unia Europejską;

• przykłady umów.

♦ Zarządzanie i ochrona dziedzictwa

narodowego i kulturowego w Polsce.

♦ Biznesplan i Strategia działania dla instytucji

kultury, Plan promocji.

♦ Źródła informacji dla twórców

poszukujących mecenasów, sponsorów i pracy:

• kontakty z mediami i instytucjami wspierającymi twórców i artystów;

• procedury uzyskiwania dotacji dla twórców i instytucji kulturalnych.

♦ Techniki autoprezentacji, savoir-vivre

i etykieta menedżera kultury.

♦ Zakładanie własnej firmy:

• forma prawna i procedura (NIP, REGON, RACHUNEK BANKOWY);

• ochrona danych osobowych; • prawa gospodarcze, handlowe i podatkowe.

♦ Organizacja przedsiębiorstwa:

• marketing = 5 x P;

• marketing instytucji non-profit;

• zachowania organizacyjne: motywacja,

przywództwo, kultura organizacyjna;

• przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej;

• sponsoring – przykłady umów sponsorskich

• public relations i media relations.

♦ Warsztaty menedżerskie:

• twórca – lider zespołu;

• wybrane zagadnienia psychologii społecznej;

• techniki prowadzenia negocjacji i mediacji;

• sztuka komunikacji. Finanse i ekonomika firmy:

• skąd wziąć pieniądze na własny biznes?

• organizacje, agencje i fundusze pomocowe.

♦ Wykładowcy i trenerzy:

doc. dr Robert Pietrusiński – Kierownik studiów, Radca Prawny

doc. dr Stan Kownacki – Honorowy Kierownik studiów

(foto z lewej strony)

prof. dr hab. Jan Błeszyński, prof. dr hab. Jerzy Miziołek,

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, dr hab. Agnieszka Postuła

doc. dr Piotr Sokół, dr Wergiliusz Gołąbek, dr Inga M. Oleksiuk, dr Przemysław Deles,

mgr Zofia Kosińska, mgr inż. Lucyna Krupa-Szado, mgr Piotr Lignar,

art. dypl. Paweł Lipnicki – trener biznesu,

mgr Krzysztof Podstawka,

mgr Marek Waberski, mgr Sylwia Żółkiewska
mgr Maria Kujcys-Sołobodowska – inicjatorka i autorka projektu studiów PSM ART.

Partnerzy

 

TWOJA MUZA Nr 5 (48)/2011 r. 20.09.2011 NOWE SZANSE DLA ARTYSTÓW I LUDZI KULTURY (fragmenty) Maciej Stawujak

(…) Kultura staje się prestiżowym i luksusowym „towarem” na arenie międzynarodowej. Rzecz jasna – muzyka, teatr, czy sztuki plastyczne, to nie towar masowy, ale – wraz ze wzrostem zamożności naszego społeczeństwa – dziedziny te, stają się nie tylko enklawą „wrażliwców i dziwaków”, ale pełnoprawnymi elementami życia rozwiniętego, demokratycznego i nowoczesnego społeczeństwa. Tak oceniamy dzisiejszą sytuację na trudnym i coraz to bardziej konkurencyjnym rynku, w Polsce i na całym świecie. Lecz, dużej przenikliwości i intuicji wymagało widzenie tego tematu 10 lat temu, gdy nieomal cały nasz kraj skupiony był, li tylko na wzbogacaniu się, budownictwie, nauce języków obcych oraz na poznawaniu i doskonaleniu sztuki reklamy, promocji i marketingu. A właśnie blisko 10 lat temu rozpoczęła się historia pierwszych w Polsce, autorskich Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury organizowanych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – najlepszej polskiej uczelni, o światowej renomie. Wszystko, co nowe, zazwyczaj napawa obawą, czy misja się powiedzie? Czy znajdzie szeroki, społeczny odbiór i zrozumienie?.. Oczywiście, także ta inicjatywa, wymagała pełnego zaangażowania sił witalnych i intelektualnych pomysłodawcy i współorganizatora studiów, jakim jest Maria Kujcys-Sołobodowska. Osoba, która nie tylko dała pierwszy impuls całej idei kształcenia menedżerskiego artystów i animatorów kultury, ale również potrafiła swoją energią i organizacyjnym talentem utrzymać ją na rynku przez dziesięć lat. Związana od 20 lat z Uniwersytetem Warszawskim, sama będąc artystką i autorem oryginalnych prac naukowych z dziedziny muzyki – nie sposób tu nie wspomnieć, o pierwszej polskiej pracy biograficznej nt. „Jean Sibelius – twórca fińskiej muzyki narodowej” – nie ograniczyła się tylko do działalności twórczej. Jej liczne inicjatywy artystyczne, menedżerskie i charytatywne, wsparte świetnym zmysłem organizacyjnym, a przede wszystkim wielką pasją życia, czynią z niej prawdziwą pionierkę nowoczesnego zarządzania kulturą. (…)