Misja i historia

 Pierwsze w Polsce Studia Menedżerskie dla artystów od 2002 roku w Warszawie

Jubileusz 15-lecia studiów artystów-menedżerów kultury

 

 

studia podyplomowe
adres: Warszawa-Służew, ul. Szturmowa 3 
animatorzy kultury
Misją naszych studiów jest:
• wykształcenie artystów, twórców i animatorów kultury na zawodowych menedżerów kultury XXI wieku,• przyczynianie się do stałego podnoszenia poziomu kultury polskiej i europejskiej na arenie międzynarodowej,• walka z bezrobociem, którym sfera kultury i sztuki staje się coraz częściej dotknięta.Misja Uniwersytetu Warszawskiego – zał. 1816 r.Uniwersytet skupia uczonych różnych dyscyplin, jest miejscem wielorakich badań naukowych. (…) Wiedza i wykształcenie decydują dzisiaj, o losach ludzi i całych narodów. Uniwersytet Warszawski daje wiedzę pozwalającą poznawać i rozumieć otaczający nas świat. Kulturalną misją Uniwersytetu jest synteza wartości uniwersalnych i lokalnych.

W rysującym się konflikcie między globalizacją i regionalizmami szczególną rolę odgrywać będą instytucje, które potrafią łączyć uniwersalne techniki komunikowania się i wiedzę, o uniwersalnym znaczeniu z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw.

Promocję Uniwersytetu, dotarcie z jego ofertą edukacyjną i naukową, w tym do młodych ludzi i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z UW, władze Uczelni uznają za jedno z najważniejszych zadań, jakie przed nimi stoi.

* * *
Fragmenty Listu Papieża Jana Pawła II do artystów
(…) „Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej.” 

Artysta, a dobro wspólne(…) „Społeczeństwo potrzebuje artystów, podobnie jak potrzebuje naukowców i techników, pracowników fizycznych i umysłowych, świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest SZTUKA WYCHOWANIA.”Szczególne powołanie artysty(…) „Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju, zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.”(…) „Żyjąc i działając, człowiek określa swój stosunek do bytu, prawdy i dobra. Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę wraz z darem «talentu artystycznego». Rzecz jasna, także ten talent należy pomnażać, zgodnie z wymową ewangelicznej przypowieści o talentach (por. Mt 25,14-30).”(…) „W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego.”
image5image4
image3
image2
image
obrazobraz

Obraz pędzla Marii Wollenberg-Kluzy

Nasza dewiza: „Staramy się bardziej, niż inni!”

Podyplomowe Studia Menedżerskie
dla twórców, artystów i animatorów kultury
organizowane na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego
– uczelni o międzynarodowym prestiżu,
przy współudziale DOSSIER – Akademii Zarządzania Kulturą
Klubu Absolwentów UW
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Załóż własną firmę i stwórz nowe miejsca pracy!
wydział zarządzania

Dyplomy, Świadectwa, Medale i Nagrody dla Absolwentów

Zaplanuj swoją przyszłość!
Zdobądź wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
do sprawowania kierowniczych
stanowisk UE!

Witamy Państwa serdecznie,

            na witrynie Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury (studia założone w 2002 roku).
Życząc Państwu dobrej lektury zachęcamy do podjęcia decyzji o studiowaniu na Podyplomowych Studiach Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – uczelni o międzynarodowym prestiżu.

Studia PSM ART zostały założone w roku 2002.
Ich  pomysłodawczynią i współorganizatorką jest Maria Kujcys-Sołobodowska. Wespół z Prof. dr hab. Kazimierzem Ryciem, Prof. dr hab. Alojzym Z. Nowakiem i doc. dr Stanem Kownackim – Ojcami studiów – projekt jest nieprzerwanie realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziękujemy władzom uczelni, wykładowcom, absolwentom, studentom i przyjaciołom za niezapomniane uczestnictwo, wspomnienia i wzruszenia, które towarzyszyły nam podczas jubileuszowych spotkań.
Absolwentom tegorocznej edycji dziękujemy za piękne uczestnictwo w studiach PSM ART. Mamy nadzieję, że studia będą Państwu dobrze służyć w dalszej pracy artystycznej, twórczej i menedżerskiej. Nowych kandydatów serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów menedżerskich na najlepszej polskiej uczelni!
Życzymy Państwu i sobie entuzjastycznej, twórczej passy trwającej nieprzerwanie przez cały rok! A studentom i absolwentom sukcesów na dalszej ścieżce artystycznego i menedżerskiego rozwoju prowadzącej do gwiazd!

Serdecznie Państwa zapraszamy,
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
Prodziekan ds. studenckich Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
Kierownik, Radca Prawny Wydziału doc. dr Robert Pietrusiński
Honorowy Kierownik, Ojciec Współzałożyciel studiów
doc. dr Stanisław Kownacki
Inicjator, autor projektu studiów mgr Maria Kujcys-Sołobodowska

Partnerzy

Witryna studiów powstała dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS


Konferencja naukowa

„BLASKI i CIENIE WSPÓŁCZESNEGO PRAWA AUTORSKIEGO…

Konsekwencje, jakie dla ustaw o prawie autorskim i OZZ będzie miała przyjęta
Dyrektywa o prawach autorskich i prawach pokrewnych
na jednolitym rynku cyfrowym” ___________________________________________________________________________

 

Warszawa, 25 maja 2019 roku, godz. 10.00

Sala Kolumnowa – Wydział Historyczny – Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Program

Otwarcie konferencji:
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Dziekan Wydziału Zarządzania UW
dr hab. Dorota Sokołowska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego – Przewodnicząca obrad

dr hab. Wojciech Machała, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
„Prawo autorskie bez twórcy? Wybrane problemy podmiotowe prawa autorskiego”

dr hab. Beata Giesen, prof. Uniwersytetu Łódzkiego – Katedra Prawa Cywilnego
„Licencja wieloterytorialna – analiza z perspektywy nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi”

prof. dr hab. Jacek Sobczak, prof. zw. Uniwersytetu SWPS
„Skutki dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym dla wydawców prasowych”

dr Ksenia Kakareko, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego „Znaczenie dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym dla instytucji kultury”

dr hab. Grzegorz Tylec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „Wolność wypowiedzi, jako uzasadnienie dla ingerencji w prawo autorskie. Uwagi na tle orzecznictwa”

mec. Jacek Wojtaś, adwokat, przedstawiciel Izby Wydawców Prasy
„Znaczenie dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych dla wydawców prasy i środowiska twórców”

mec. Marcin Mioduszewski, adwokat, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych
„Problemy interpretacji i egzekwowania praw autorskich w praktyce sądowej na przykładzie pressclipingu”

prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego „Krótkie informacje prasowe i ochrona baz danych w świetle praw wydawców”

Przerwa na kawę

dr hab. Dorota Sokołowska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego „Roszczenie o podwójne wynagrodzenie de lege lata i de lege ferenda”

dr Joanna Błeszyńska-Wysocka, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
„Obowiązująca koncepcja zatwierdzania tabel wynagrodzeń przez Komisję Prawa Autorskiego”

mec. Michał Błeszyński, radca prawny
„Ustalanie wysokości wynagrodzeń w tabelach zatwierdzanych przez Komisję Prawa Autorskiego w świetle orzecznictwa sądowego i perspektyw wynikających z nowego sytemu zatwierdzania tych tabel”

dr hab. Lech Jaworski, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego „Prawo dziennikarza jako autora materiału prasowego do anonimatu w świetle przepisów prawa autorskiego”

dr Inga Oleksiuk, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego „Wybrane problemy prawne tzw. sztucznej inteligencji”

Dyskusja

Podsumowanie konferencji
dr hab. Dorota Sokołowska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

 

MECENAT:

 Konferencja naukowa została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu:

 Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,

 Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL,

 Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP

 Serdecznie dziękujemy

 


Zgłoszenia uczestnictwa:
mgr Maria Kujcys-Sołobodowska
dossiermk@poczta.onet.pl, kom. 602 768 287

 

 

Historia

Z prawdziwą satysfakcją mamy przyjemność zaprosić Państwa do podjęcia studiów z zakresu sztuki zarządzania kulturą na Podyplomowych Studiach Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury, na Uniwersytecie Warszawskim – uczelni o blisko 200. letniej historii i niezwykle bogatej tradycji. Niewątpliwie, jest to miejsce magiczne!.. Słów kilka o naszej uczelni… Uniwersytet Warszawski został założony w roku 1816 z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica. Jego początki datują się jednak znacznie wcześniej, bo od roku 1808, wraz z założeniem pierwszego Wydziału Prawa. Uczelnia dokonała prawdziwej transfiguracji Miasta i Państwa Polskiego. To tu powstała i rozkwitała polska sztuka narodowa! To tu mieszkał 10 lat wraz z Rodziną, uczył się i studiował Fryderyk Chopin – geniusz fortepianu, nasze, narodowe logo XXI wieku. Niezwykłą historię uczelni, jak też całą paletę niezwykłych profesorów, myślicieli i artystów UW, opisał w fascynujący sposób prof. dr hab. Jerzy Miziołek – Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i autor książki „Uniwersytet Warszawski – dzieje i tradycja” do lektury, której serdecznie Państwa zachęcamy. Uniwersytet Warszawski to potęga: ponad 65000 studentów kształcących się na 18 wydziałach i blisko 10 centrach dydaktycznych. Uczelnia jednoczy studentów i znakomitych wykładowców z całej Polski i wszystkich kontynentów świata! W roku 2012 Wydział Zarządzania UW obchodzi Jubileusz 40. lecia działalności. To najbardziej dynamicznie rozwijający się Wydział UW – obok Wydziałów: Prawa i Administracji, Chemii i Fizyki. Z tej wyjątkowej okazji Władze uczelni już dziś zapowiadają BAL ABSOLWENTÓW, który odbędzie się 17 listopada 2012 roku. Wspominając dzieje uczelni nie sposób tu nie wspomnieć, o założycielach Wydziału Zarządzania, który – początkowo, jako Instytut Zarządzania – został założony w roku 1972 z inicjatywy prof. dr hab. Kazimierza Rycia – wybitnego ekonomisty i długoletniego Dziekana, prof. dr hab. Zygmunta Rybickiego – ówczesnego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Jerzego Więckowskiego.
Swój nowy wizerunek architektoniczny dzięki nowoczesnej modernizacji budynków, Wydział Zarządzania zawdzięcza w ostatnich 10 latach Dziekanom: prof. dr hab. Kazimierzowi Ryciowi, prof. dr hab. Alojzemu Z. Nowakowi i Dyrektorowi mgr inż. Jackowi Kalińskiemu, za co serdecznie dziękujemy. Dzięki tej inwestycji studenci mogą zdobywać wiedzę i nowe umiejętności w prawdziwie luksusowych warunkach. Wydział Zarządzania kształci imponującą liczbę ok. 8500 studentów! Oferuje blisko 60 kierunków studiów, a jednym z nich są Podyplomowe Studia Menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury, które w 2012 roku obchodzą swój mały Jubileusz 10 lecia. Studia powstały z inicjatywy mgr Marii Kujcys-Sołobodowskiej – autorki programu studiów, absolwentki Wydziału Zarządzania UW i Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej, artystki, menedżerki kultury i Dyrektora Akademii Dossier. Kierownikiem studiów od początku ich uruchomienia został doc. dr Stanisław Kownacki, który jest znakomitym wykładowcą i trenerem. Od początku istnienia studia cieszą się dużym zainteresowaniem artystów i ludzi kultury, w czym utwierdzają nas pozytywne opinie absolwentów, ciągłe i niezwykle miłe dowody pamięci i uznania, jakie płyną pod naszym adresem. Dlatego, dokładając nieustających starań, o dalszy rozwój studiów celem spełnienia rozlicznych oczekiwań studentów wobec trudnych wymogów konkurencyjnego rynku, zapraszamy Państwa na kolejną edycję w nowym roku akademickim. Do zobaczenia!