Misja i historia

Serdecznie zapraszamy na 23. edycję
Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów
i Animatorów Kultury, rok akademicki 2024 – 2025 

WYKŁADOWCY

ABSOLWENCI 20 edycji PSM ART

 

 

Serdecznie zapraszamy na 23. edycję
Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów
i Animatorów Kultury, rok akademicki 2024 – 2025

Serdecznie zapraszamy na 23. edycję Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców,
Artystów i Animatorów Kultury, rok akademicki 2024 – 2025

studia podyplomowe
adres: Warszawa-Służew, ul. Szturmowa 3 animatorzy kulturyMisją naszych studiów jest:
• wykształcenie artystów, twórców i animatorów kultury na zawodowych menedżerów kultury XXI wieku,• przyczynianie się do stałego podnoszenia poziomu kultury polskiej i europejskiej na arenie międzynarodowej,• walka z bezrobociem, którym sfera kultury i sztuki staje się coraz częściej dotknięta.Misja Uniwersytetu Warszawskiego – zał. 1816 r.Uniwersytet skupia uczonych różnych dyscyplin, jest miejscem wielorakich badań naukowych. (…) Wiedza i wykształcenie decydują dzisiaj, o losach ludzi i całych narodów. Uniwersytet Warszawski daje wiedzę pozwalającą poznawać i rozumieć otaczający nas świat. Kulturalną misją Uniwersytetu jest synteza wartości uniwersalnych i lokalnych.

W rysującym się konflikcie między globalizacją i regionalizmami szczególną rolę odgrywać będą instytucje, które potrafią łączyć uniwersalne techniki komunikowania się i wiedzę, o uniwersalnym znaczeniu z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw.

Promocję Uniwersytetu, dotarcie z jego ofertą edukacyjną i naukową, w tym do młodych ludzi i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z UW, władze Uczelni uznają za jedno z najważniejszych zadań, jakie przed nimi stoi.

* * *
Fragmenty Listu Papieża Jana Pawła II do artystów
(…) „Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej.” 

Artysta, a dobro wspólne(…) „Społeczeństwo potrzebuje artystów, podobnie jak potrzebuje naukowców i techników, pracowników fizycznych i umysłowych, świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest SZTUKA WYCHOWANIA.”Szczególne powołanie artysty(…) „Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju, zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.”(…) „Żyjąc i działając, człowiek określa swój stosunek do bytu, prawdy i dobra. Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę wraz z darem «talentu artystycznego». Rzecz jasna, także ten talent należy pomnażać, zgodnie z wymową ewangelicznej przypowieści o talentach (por. Mt 25,14-30).”(…) „W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego.”
image5image4
image3
image2
image

 

Nasza dewiza: „Staramy się bardziej, niż inni!”

Podyplomowe Studia Menedżerskie
dla twórców, artystów i animatorów kultury
organizowane na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego
– uczelni o międzynarodowym prestiżu,
przy współudziale DOSSIER – Akademii Zarządzania Kulturą
Klubu Absolwentów UW
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Załóż własną firmę
i stwórz nowe miejsca pracy!

wydział zarządzania

Dyplomy, Świadectwa, Medale i Nagrody dla Absolwentów

Zaplanuj swoją przyszłość!
Zdobądź wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
do sprawowania kierowniczych
stanowisk w UE!

Witamy Państwa serdecznie,

            na witrynie Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury (studia założone w 2002 roku).
Zapraszając Państwa na studia PSM ART. zachęcamy do podjęcia słusznej decyzji o studiowaniu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – uczelni o międzynarodowym prestiżu.

Pomysłodawczynią i współorganizatorką studiów PSM ART. jest mgr Maria Kujcys-Sołobodowska. Studia były od początku rekomendowane przez wybitnych, polskich Profesorów: śp. prof. dr. hab. Kazimierza Rycia, prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka – obecnego Rektora UW – doc. dr. Roberta Pietrusińskiego i dr. Stana Kownackiego – długoletniego Kierownika studiów PSM ART.

Absolwentom tegorocznej edycji dziękujemy za piękne uczestnictwo w studiach PSM ART. – mimo trudnego czasu pandemii. Mamy nadzieję, że studia będą Państwu dobrze służyć w dalszej pracy artystycznej, twórczej i menedżerskiej.

Nowych kandydatów serdecznie zapraszamy!
Życzymy Państwu i sobie entuzjastycznej, twórczej passy trwającej nieprzerwanie przez cały rok!

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
Dr hab. Monika Skorek

Kierownik studiów
Doc. dr Robert Pietrusiński

Honorowy Kierownik studiów
dr Stanisław Kownacki

Inicjator, autor projektu studiów
mgr Maria Kujcys-Sołobodowska

Partnerzy

Witryna studiów powstała dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS


ARCHIWUM:Jubileusz 15-lecia studiów artystów-menedżerów kultury


Sprawdź nasz kanał na YouTube


Pamiątkowe zdjęcie Absolwentów z Kierownikiem studiów
doc. dr. Robertem Pietrusińskim

Historia

Z prawdziwą satysfakcją mamy przyjemność zaprosić Państwa do podjęcia studiów z zakresu sztuki zarządzania kulturą na Podyplomowych Studiach Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury, na Uniwersytecie Warszawskim – uczelni o blisko 200. letniej historii i niezwykle bogatej tradycji. Niewątpliwie, jest to miejsce magiczne!.. Słów kilka o naszej uczelni… Uniwersytet Warszawski został założony w roku 1816 z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica. Jego początki datują się jednak znacznie wcześniej, bo od roku 1808, wraz z założeniem pierwszego Wydziału Prawa. Uczelnia dokonała prawdziwej transfiguracji Miasta i Państwa Polskiego. To tu powstała i rozkwitała polska sztuka narodowa! To tu mieszkał 10 lat wraz z Rodziną, uczył się i studiował Fryderyk Chopin – geniusz fortepianu, nasze, narodowe logo XXI wieku. Niezwykłą historię uczelni, jak też całą paletę niezwykłych profesorów, myślicieli i artystów UW, opisał w fascynujący sposób prof. dr hab. Jerzy Miziołek – Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i autor książki „Uniwersytet Warszawski – dzieje i tradycja” do lektury, której serdecznie Państwa zachęcamy. Uniwersytet Warszawski to potęga: ponad 65000 studentów kształcących się na 18 wydziałach i blisko 10 centrach dydaktycznych. Uczelnia jednoczy studentów i znakomitych wykładowców z całej Polski i wszystkich kontynentów świata! W roku 2012 Wydział Zarządzania UW obchodzi Jubileusz 40. lecia działalności. To najbardziej dynamicznie rozwijający się Wydział UW – obok Wydziałów: Prawa i Administracji, Chemii i Fizyki. Z tej wyjątkowej okazji Władze uczelni już dziś zapowiadają BAL ABSOLWENTÓW, który odbędzie się 17 listopada 2012 roku. Wspominając dzieje uczelni nie sposób tu nie wspomnieć, o założycielach Wydziału Zarządzania, który – początkowo, jako Instytut Zarządzania – został założony w roku 1972 z inicjatywy prof. dr hab. Kazimierza Rycia – wybitnego ekonomisty i długoletniego Dziekana, prof. dr hab. Zygmunta Rybickiego – ówczesnego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Jerzego Więckowskiego.
Swój nowy wizerunek architektoniczny dzięki nowoczesnej modernizacji budynków, Wydział Zarządzania zawdzięcza w ostatnich 10 latach Dziekanom: prof. dr hab. Kazimierzowi Ryciowi, prof. dr hab. Alojzemu Z. Nowakowi i Dyrektorowi mgr inż. Jackowi Kalińskiemu, za co serdecznie dziękujemy. Dzięki tej inwestycji studenci mogą zdobywać wiedzę i nowe umiejętności w prawdziwie luksusowych warunkach. Wydział Zarządzania kształci imponującą liczbę ok. 8500 studentów! Oferuje blisko 60 kierunków studiów, a jednym z nich są Podyplomowe Studia Menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury, które w 2012 roku obchodzą swój mały Jubileusz 10 lecia. Studia powstały z inicjatywy mgr Marii Kujcys-Sołobodowskiej – autorki programu studiów, absolwentki Wydziału Zarządzania UW i Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej, artystki, menedżerki kultury i Dyrektora Akademii Dossier. Kierownikiem studiów od początku ich uruchomienia został doc. dr Stanisław Kownacki, który jest znakomitym wykładowcą i trenerem. Od początku istnienia studia cieszą się dużym zainteresowaniem artystów i ludzi kultury, w czym utwierdzają nas pozytywne opinie absolwentów, ciągłe i niezwykle miłe dowody pamięci i uznania, jakie płyną pod naszym adresem. Dlatego, dokładając nieustających starań, o dalszy rozwój studiów celem spełnienia rozlicznych oczekiwań studentów wobec trudnych wymogów konkurencyjnego rynku, zapraszamy Państwa na kolejną edycję w nowym roku akademickim. Do zobaczenia!