Misja i historia

Pierwsze w Polsce Studia Menedżerskie dla artystów
od 2002 roku w Warszawie

studia podyplomowe
adres: Warszawa-Służew, ul. Szturmowa 3 animatorzy kulturyMisją naszych studiów jest:
• wykształcenie artystów, twórców i animatorów kultury na zawodowych menedżerów kultury XXI wieku,• przyczynianie się do stałego podnoszenia poziomu kultury polskiej i europejskiej na arenie międzynarodowej,• walka z bezrobociem, którym sfera kultury i sztuki staje się coraz częściej dotknięta.Misja Uniwersytetu Warszawskiego – zał. 1816 r.Uniwersytet skupia uczonych różnych dyscyplin, jest miejscem wielorakich badań naukowych. (…) Wiedza i wykształcenie decydują dzisiaj, o losach ludzi i całych narodów. Uniwersytet Warszawski daje wiedzę pozwalającą poznawać i rozumieć otaczający nas świat. Kulturalną misją Uniwersytetu jest synteza wartości uniwersalnych i lokalnych.

W rysującym się konflikcie między globalizacją i regionalizmami szczególną rolę odgrywać będą instytucje, które potrafią łączyć uniwersalne techniki komunikowania się i wiedzę, o uniwersalnym znaczeniu z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw.

Promocję Uniwersytetu, dotarcie z jego ofertą edukacyjną i naukową, w tym do młodych ludzi i przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z UW, władze Uczelni uznają za jedno z najważniejszych zadań, jakie przed nimi stoi.

* * *
Fragmenty Listu Papieża Jana Pawła II do artystów
(…) „Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej.” 

Artysta, a dobro wspólne(…) „Społeczeństwo potrzebuje artystów, podobnie jak potrzebuje naukowców i techników, pracowników fizycznych i umysłowych, świadków wiary, nauczycieli, ojców i matek, którzy zabezpieczają wzrastanie człowieka i rozwój społeczeństwa poprzez ową wzniosłą formę sztuki, jaką jest SZTUKA WYCHOWANIA.”Szczególne powołanie artysty(…) „Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju, zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.”(…) „Żyjąc i działając, człowiek określa swój stosunek do bytu, prawdy i dobra. Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę wraz z darem «talentu artystycznego». Rzecz jasna, także ten talent należy pomnażać, zgodnie z wymową ewangelicznej przypowieści o talentach (por. Mt 25,14-30).”(…) „W rozległej panoramie kultury każdego narodu artyści mają swoje miejsce. Gdy idąc za głosem natchnienia tworzą dzieła naprawdę wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią także cenną posługę społeczną na rzecz dobra wspólnego.”
image5image4
image3
image2
image

Obraz pędzla
Marii Wollenberg-Kluzy

doc. dr Robert Pietrusiński
radca prawny
Kierownik studiów PSM ART

Nasza dewiza: „Staramy się bardziej, niż inni!”

Podyplomowe Studia Menedżerskie
dla twórców, artystów i animatorów kultury
organizowane na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego
– uczelni o międzynarodowym prestiżu,
przy współudziale DOSSIER – Akademii Zarządzania Kulturą
Klubu Absolwentów UW
Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Załóż własną firmę
i stwórz nowe miejsca pracy!

wydział zarządzania

Dyplomy, Świadectwa, Medale i Nagrody dla Absolwentów

Zaplanuj swoją przyszłość!
Zdobądź wiedzę, umiejętności i kwalifikacje
do sprawowania kierowniczych
stanowisk UE!

Witamy Państwa serdecznie,

            na witrynie Podyplomowych Studiów Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury (studia założone w 2002 roku).
Życząc Państwu dobrej lektury zachęcamy do podjęcia decyzji o studiowaniu na Podyplomowych Studiach Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – uczelni o międzynarodowym prestiżu.

Studia PSM ART zostały założone w roku 2002.
Ich  pomysłodawczynią i współorganizatorką jest Maria Kujcys-Sołobodowska. Wespół z Prof. dr hab. Kazimierzem Ryciem, Prof. dr hab. Alojzym Z. Nowakiem i doc. dr Stanem Kownackim – Ojcami studiów – projekt jest nieprzerwanie realizowany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Dziękujemy władzom uczelni, wykładowcom, absolwentom, studentom i przyjaciołom za niezapomniane uczestnictwo, wspomnienia i wzruszenia, które towarzyszyły nam podczas jubileuszowych spotkań.
Absolwentom tegorocznej edycji dziękujemy za piękne uczestnictwo w studiach PSM ART. Mamy nadzieję, że studia będą Państwu dobrze służyć w dalszej pracy artystycznej, twórczej i menedżerskiej. Nowych kandydatów serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów menedżerskich na najlepszej polskiej uczelni!
Życzymy Państwu i sobie entuzjastycznej, twórczej passy trwającej nieprzerwanie przez cały rok! A studentom i absolwentom sukcesów na dalszej ścieżce artystycznego i menedżerskiego rozwoju prowadzącej do gwiazd!

Serdecznie Państwa zapraszamy,
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak
Prodziekan ds. studenckich Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
Kierownik, Radca Prawny doc. dr Robert Pietrusiński
Honorowy Kierownik, Ojciec Współzałożyciel studiów
doc. dr Stanisław Kownacki
Inicjator, autor projektu studiów mgr Maria Kujcys-Sołobodowska

Partnerzy

Witryna studiów powstała dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS


ARCHIWUM:Jubileusz 15-lecia studiów artystów-menedżerów kultury


Sprawdź nasz kanał na YouTube


Pamiątkowe zdjęcie Absolwentów z Kierownikiem studiów
doc. dr. Robertem Pietrusińskim

Historia

Z prawdziwą satysfakcją mamy przyjemność zaprosić Państwa do podjęcia studiów z zakresu sztuki zarządzania kulturą na Podyplomowych Studiach Menedżerskich dla twórców, artystów i animatorów kultury, na Uniwersytecie Warszawskim – uczelni o blisko 200. letniej historii i niezwykle bogatej tradycji. Niewątpliwie, jest to miejsce magiczne!.. Słów kilka o naszej uczelni… Uniwersytet Warszawski został założony w roku 1816 z inicjatywy Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica. Jego początki datują się jednak znacznie wcześniej, bo od roku 1808, wraz z założeniem pierwszego Wydziału Prawa. Uczelnia dokonała prawdziwej transfiguracji Miasta i Państwa Polskiego. To tu powstała i rozkwitała polska sztuka narodowa! To tu mieszkał 10 lat wraz z Rodziną, uczył się i studiował Fryderyk Chopin – geniusz fortepianu, nasze, narodowe logo XXI wieku. Niezwykłą historię uczelni, jak też całą paletę niezwykłych profesorów, myślicieli i artystów UW, opisał w fascynujący sposób prof. dr hab. Jerzy Miziołek – Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i autor książki „Uniwersytet Warszawski – dzieje i tradycja” do lektury, której serdecznie Państwa zachęcamy. Uniwersytet Warszawski to potęga: ponad 65000 studentów kształcących się na 18 wydziałach i blisko 10 centrach dydaktycznych. Uczelnia jednoczy studentów i znakomitych wykładowców z całej Polski i wszystkich kontynentów świata! W roku 2012 Wydział Zarządzania UW obchodzi Jubileusz 40. lecia działalności. To najbardziej dynamicznie rozwijający się Wydział UW – obok Wydziałów: Prawa i Administracji, Chemii i Fizyki. Z tej wyjątkowej okazji Władze uczelni już dziś zapowiadają BAL ABSOLWENTÓW, który odbędzie się 17 listopada 2012 roku. Wspominając dzieje uczelni nie sposób tu nie wspomnieć, o założycielach Wydziału Zarządzania, który – początkowo, jako Instytut Zarządzania – został założony w roku 1972 z inicjatywy prof. dr hab. Kazimierza Rycia – wybitnego ekonomisty i długoletniego Dziekana, prof. dr hab. Zygmunta Rybickiego – ówczesnego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Jerzego Więckowskiego.
Swój nowy wizerunek architektoniczny dzięki nowoczesnej modernizacji budynków, Wydział Zarządzania zawdzięcza w ostatnich 10 latach Dziekanom: prof. dr hab. Kazimierzowi Ryciowi, prof. dr hab. Alojzemu Z. Nowakowi i Dyrektorowi mgr inż. Jackowi Kalińskiemu, za co serdecznie dziękujemy. Dzięki tej inwestycji studenci mogą zdobywać wiedzę i nowe umiejętności w prawdziwie luksusowych warunkach. Wydział Zarządzania kształci imponującą liczbę ok. 8500 studentów! Oferuje blisko 60 kierunków studiów, a jednym z nich są Podyplomowe Studia Menedżerskie dla twórców, artystów i animatorów kultury, które w 2012 roku obchodzą swój mały Jubileusz 10 lecia. Studia powstały z inicjatywy mgr Marii Kujcys-Sołobodowskiej – autorki programu studiów, absolwentki Wydziału Zarządzania UW i Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej, artystki, menedżerki kultury i Dyrektora Akademii Dossier. Kierownikiem studiów od początku ich uruchomienia został doc. dr Stanisław Kownacki, który jest znakomitym wykładowcą i trenerem. Od początku istnienia studia cieszą się dużym zainteresowaniem artystów i ludzi kultury, w czym utwierdzają nas pozytywne opinie absolwentów, ciągłe i niezwykle miłe dowody pamięci i uznania, jakie płyną pod naszym adresem. Dlatego, dokładając nieustających starań, o dalszy rozwój studiów celem spełnienia rozlicznych oczekiwań studentów wobec trudnych wymogów konkurencyjnego rynku, zapraszamy Państwa na kolejną edycję w nowym roku akademickim. Do zobaczenia!