Rekrutacja i kontakt

mariawteatrze
mgr Maria Kujcys-Sołobodowska
Koordynator studiów PSM ART. 
kom. 602-768-287
e-mail: dossiermk@poczta.onet.pl

www.animatorzykultury.edu.pl www.wz.uw.edu.pl
Współorganizator studiów:
DOSSIER
Akademia Zarządzania Kulturą
www.akademia-dossier.edu.pl

 

Wymagane dokumenty wyszczególnione poniżej należy pobrać po zalogowaniu i zgłoszeniu uczestnictwa na studia ze strony: www.wz.uw.edu.pl)

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat/magister)
 • podanie o przyjęcie na studia  [do pobrania  z osobistego konta kandydata ze strony:
  KLIKNIJ TUTAJ
 • życiorys [do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony
  KLIKNIJ TUTAJ
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 1 fotografia o formacie 35 x 45 mm
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia [do pobrania z osobistego konta kandydata ze strony
  KLIKNIJ TUTAJ
 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.
Limit miejsc: min. 30 osób.
Czas trwania studiów: 2 semestry.
Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2016 r., zjazdy odbywają się przeciętnie 2-3 razy w miesiącu, w soboty.

Cena za całość studiów:

 • 4.800 zł (przy płatności za cały rok z góry)
 • 5.000 zł (II raty)
 • 5.200 zł (VIII rat)
studia menedżerskie

 

 

UWAGA!
OBOWIĄZUJE INTERNETOWA REKRUTACJA KANDYDATÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE UW!

Wymagane dokumenty:

Tam należy się zalogować i zgodnie z instrukcją wypełnić formularz. Oprócz rejestracji internetowej obowiązuje złożenie dokumentów w formie papierowej. Istnieje możliwość rejestracji na miejscu osobiście w Punkcie Rekrutacji na Wydziale Zarządzania UW,
Warszawa ul. Szturmowa 3

Rekrutacja na studia zaoczne PSM ART
Kto jest pierwszy, ten jest najlepszy!

Serdecznie Państwa zapraszamy na XVIII edycję pierwszych w Polsce
i nieprzerwanie organizowanych od 2002 roku
studiów menedżerskich dla artystów i animatorów kultury!
Podyplomowe Studia Menedżerskie
dla twórców, artystów i animatorów kultury
w roku akademickim 2019-2020 r. na UW

Pierwsza tura rekrutacji: od czerwca 2019 r.
2 tura do chwili wyczerpania wolnych miejsc.

Miejsce składania dokumentów: Punkt Rekrutacyjny
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
02-678 Warszawa-Służew, ul. Szturmowa 1/3
pon. – pt.: 10.00-18.00 sob. 10.00-14.00
tel.: 022 55 34 100 , 022 55 34 026lub pocztą PRIORYTET na adres Koordynatora studiów:
mgr Maria Kujcys-Sołobodowska, Al. Solidarności 82 lok. 19, 00-145 Warszawa
Akademia Dossier, e-mail: dossiermk@poczta.onet.pl

Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności i konkursu zgłoszeń.

Limit miejsc: max. 60 osób.
Czas trwania studiów: 2 semestry (1rok)

Zajęcia rozpoczynają się w październiku br. Zjazdy odbywają się przeciętnie 2-3 razy w miesiącu w soboty w godz. 9.00-18.00 na Wydziale Zarządzania UW
ul. Szturowa 3, Warszawa-Służew

Cena za całość studiów:
• 4.800 zł (przy płatności za cały rok z góry)
• 5.000 zł (2 raty)
• 5.200 zł (8 rat)
+ opłata 30 zł za Świadectwo studiów podyplomowych UW

Uwaga! Osoby, które złożą/prześlą zgłoszenie na studia, mogą otrzymać dodatkowe
informacje na temat wykładowców i przedmiotów.

 

♦ Faktury ♦
Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy
1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za słuchaczy, wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.
2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę, o wystawienie faktury za czesne włącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.
3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

 

Spis fotografii w galerii

1. BUDYNEK WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UW, autor fot. Hubert Kowalski.
2. mgr MARIA KUJCYS-SOŁOBODOWSKA (inicjator i autor programu studiów), doc. dr STAN KOWNACKI (Kierownik i wykładowca studiów).
3. SALA BALOWA UW.
4. SALA BALOWA UW.
5. WIELKANOC, MAGNOLIE I ZAJĘCIA STUDYJNE W MUZEUM – PAŁAC W WILANOWIE.
6. WZ UW – ZJAZD POŻEGNALNY X EDYCJI.
7. ZAJĘCIA STUDYJNE W MUZEUM – PAŁAC W WILANOWIE.
8. SPOTKANIA MUZEALNE W PAŁACU W WILANOWIE.
9. 2012 – JUBILEUSZ 10-lecia studiów, powitanie PROF. DR. HAB. ALOJZEGO Z.  NOWAKA Dziekana WZ UW, obecnie Prorektora UW. W tle Zespół Nota Bene i Andrzej Borzym Kierownik artystyczny.
10. 2012 – JUBILEUSZ 10-LECIA STUDIÓW, PROF. DR HAB. ALOJZY Z. NOWAK wita gości (Dziekan, obecnie Prorektor UW).
11. ZNAKOMICI WYKŁADOWCY STUDIÓW PROF. DR HAB. JERZY MIZIOŁEK i DOC. DR STANISŁAW KOWNACKI.
12. Otwarcie Roku Jubileuszu 10-lecia studiów PSM ART. i 20-lecia działalności Marii Kujcys-Sołobodowskiej; (od prawej): doc. dr Stan Kownacki Kierownik studiów, Jubilatka, Anna Miziołek, prof. dr hab. Jan Błeszyński z Małżonką, Prof. dr hab. Kazimierz Ryć Założyciel i Dziekan Nestor Wydziału Zarządzania UW, Teresa Pastuszka-Kowalska i Marian Sołobodowski.
13. KIEROWNICTWO STUDIÓW PSM ART.
14. ANDRZEJ NEJMAN – GWIAZDA STUDIÓW FANTASTYCZNIE CZYTA A’ VISTA.
15. ENTUZJAZM I RADOŚĆ STUDENTÓW.
16. ANDRZEJ NEJMAN I AGNIESZKA KOTLARSKA – GWIAZDY STUDIÓW.
17. Zespół NOTA BENE z Anną Torebko.
18. WYSTAWA Z OKAZJI 200-LECIA URODZIN F. CHOPINA, ZAJĘCIA STUDYJNE Z PROF. J. MIZIOŁKIEM AUTOREM WYSTAWY W BUW, 2010.
19. ZAJĘCIA STUDYJNE Z PROF. DR. HAB. JERZYM MIZIOŁKIEM.
20. STUDENCI I ABSOLWENCI PSM ART – SALA BALOWA UW. Dyplom odbiera MICHAŁ BIGORAJ – menedżer kultury, dziennikarz i twórca witryny www.klasykarozrywki.pl
21. WZ UW – NASZE WYKŁADY Z KIEROWNIKIEM STUDIÓW DOC. DR. STANEM KOWNACKIM.
22. Nasi wybitni absolwenci: (od lewej) Emanuel Bączkowski (wirtuoz organów), dr Krzysztof Czubaszek (Prezes Towarzystwa Juliusza Verne’a, tłumacz i publicysta), Andrzej Nejman (aktor, Dyrektor Teatru Kwadrat www.teatrkwadrat.pl) i Andrzej Bator (artysta tenor).
23. WZ UW – NASZE ZJAZDY.
24. WZ UW – NASZE ZJAZDY I CZAS NA REKREACJĘ.
25. WZ UW – NASZE ZJAZDY I CHWILE REAKREACJI.
26. WZ UW – NASZE ZJAZDY I CHWILE RADOŚCI.
27. WZ UW – NASZE ZJAZDY I RADOSNE SPOTKANIA.
28. WZ UW – NASZE ZJAZDY I CHWILE TWÓRCZEGO SZALEŃSTWA.
29. WZ UW – NASZE ZJAZDY I TROCHĘ GIMNASTYKI.
30. WZ UW – NASZE ZJAZDY I CZAS NA KAWĘ.
31. 2012 – JUBILEUSZOWA EDYCJA, ZAJĘCIA GRUPOWE W MUZEUM.
32. WZ UW – NASZE ZJAZDY.
33. Wystawa poświęcona architekturze UW i F. Chopinowi, 10/2011 – autorzy wystawy prof. J. MIZIOŁEK i dr H. Kowalski.
34. Dr Hubert Kowalski – współautor i współorganizator WYSTAWY O CHOPINIE NA UW 2011 – i Muzy, absolwentki PSM ART (od lewej strony) Aleksandra Ozga i Olga Sabala, dr H. Kowalski, Anna Bińkowska, Sylwia Krawczyk.
35. Prof. dr hab. Jerzy Miziołek – autor i organizator WYSTAWY O CHOPINIE NA UW 2011 w towarzystwie absolwentek (od lewej strony) Aleksandry Ozga, Olgi Sabala, Sylwii Krawczyk.
36. JUBILEUSZOWY KONCERT JEAN SIBELIUSA w wykonaniu światowej sławy artystki MAŁGORZATY AJDUKIEWICZ (sopran-liryczno-dramatyczny) i Ewy Pelweckiej (fortepian) w Sali Balowej UW, 08.10.2011 r.
37. Pamiątkowe zdjęcie z V edycji 2006-2007.
38. Pamiątkowe zdjęcie z V edycji 2006-2007.
39. V edycja 2006-2007, od lewej Anna Barańska-Wróblewska Dyr. Białołęckiego Ośrodka Kultury www.bok.waw.pl, Monika Raczyńska – wybitna polska klawesynistka i solistka Warszawskiej Opery Kameralnej www.operakameralna.pl; od prawej Beata Bartoń Dyr. MBB Szkoły Tańca www.mbbszkolatanca.pl.
40. Pamiątkowe zdjęcie z Jubileuszowej V edycji 2006-2007.
41. Absolwentki z Kierownikiem studiów doc. dr. Stanem Kownackim.
42. Monika Raczyńska – niezapomniana VIP Absolwentka, autorka dyplomowej pracy menedżerskiej pt. Stowarzyszenie Klawesynistów w Polsce.
43. Pamiątkowe zdjęcie z V edycji 2006-2007.
44. Wspomnienie Kochanej Moni – śp. Moniki Raczyńskiej.
45. GRADUACJA 13.07.2012 WZ UW, (od lewej) Dziekan Wydz. Zarządzania UW Prorektor Elekt UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Rektor UW prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. Henryk Skarżyński doktor honoris causa UW i Dziekan Wydz. Biologii UW prof. Joanna Pijanowska.
46. GRADUACJA, rzut biretami do gwiazd!
47. Ogród Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
48. U STÓP FRYDERYKA CHOPINA – GENIUSZA FORTEPIANU I ABSOLWENTA UW.
Autorzy fotografii: Małgorzata Sarzyńska, dr Hubert Kowalski, Maria Kujcys-Sołobodowska, Jolanta Markuszewska, Marian Sołobodowski, Katarzyna Winnicka, Marcin Wójciuk, Aneta Zawidzka.
50. OBRAZ „RAMA UW” – autorstwa MARII WOLLENBERG-KLUZY światowej sławy malarki – namalowany z okazji Jubileuszu.
Fot. nr od 49 do 84 dotyczą UROCZYSTEJ GALI NA ZAKOŃCZENIE 10 EDYCJI STUDIÓW i ROZPOCZĘCIE 11 EDYCJI STUDIÓW, Warszawa, dn. 21.10.2012 r. w Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów Potockich – Uniwersytet Warszawski.
Fot. nr 74 do 82 dotyczą PRAPREMIERY AUTORSKIEGO MONODRAMU ELWIRY ROMAŃCZUK PT. „GEORGE SAND & FRYDERYK CHOPIN”, Warszawa, dn. 21.10.2012 r. Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów Potockich – Uniwersytet Warszawski.
85. Rok 2012 ks. P. Skargi – ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
86. Poczty sztandarowe: (od prawej) Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Grójcu – Szkoła o 100-letniej tradycji, Katolicki Zespół Edukacyjny im. ks. P. Skargi w Warszawie i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. P. Skargi w Grójcu.
87. Poczty sztandarowe Szkół im. ks. P. Skargi w Sali Odczytowej – Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.
88. Goście Akademii 11.12.2012 r. zorganizowanej z okazji zakończenia Roku 2012 ks. P. Skargi w CBR w Warszawie.
89. Powitanie gości i wykład nt. „Rola cnót obywatelskich w życiu społecznym” – dr Ryszard Miazek Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.
90. Część oficjalna Akademii: Zbigniew Krawczak Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Skargi w Grójcu wręcza organizatorom pamiątkowy medal, tarczę i książki – wydane z okazji Jubileuszu 100-lecia Szkoły.
91. Prezentacja wiekopomnych „Kazań sejmowych” ks. Piotra Skargi w mistrzowskiej interpretacji Haliny Łabonarskiej – wybitnej aktorki Teatru Polskiego w Warszawie.
92. Młodzież i goście podczas Akademii ks. Skargi 11.12.2012 r. CBR w Warszawie.
93. Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. P. Skargi w Grójcu.
94. Recital wirtuoza akordeonu Pawła Janasa, laureata krajowych i międzynarodowych konkursów.
95. Pamiątkowa fotografia delegacji L.O. im. P. Skargi z Grójca (od lewej strony) Pan Janusz Gaweł Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Grójec, nauczyciele, uczniowie i organizatorzy – (z prawej) dr Ryszard Miazek Dyr. CBR.
96. Delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gabriela Narutowicza z Grójca; (z prawej) Pani Jolanta Sitarek Dyrektor Szkoły.